Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct

Heeze - Heeft uw kind net wat meer moeite met het eigen maken van de leerstof?
Ontwikkelt uw kind zich in een ander tempo dan de rest van de klas?
Heeft u het gevoel dat uw kind nog niet kan laten zien wie hij/zij is en wat hij/zij kan?
Is het een leerprobleem of leerstoornis? En beïnvloedt dit zijn/haar zelfvertrouwen?

Wanneer u met dergelijke vragen en/of twijfels rondloopt, kan ik met u meedenken.
Als remedial teacher kan ik met mijn begeleiding, welke afgestemd is op de individuele hulpvraag, het verschil maken.

Tot snel op mijn site!