Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Zacht of zaagt

E-mailadres
Aan de hand van regels wordt uitgelegd wanneer je cht of gt gebruikt als je een gggt-klank in een woord hoort.
Met levering Bezorging via de post voor € 4,40
Verkoopprijs: € 10,95
Korting
Bedrag BTW € 0,90
Beschrijving

Vanaf groep 5 is "Zacht of zaagt" goed inzetbaar. Er is ook les- en oefenmateriaal in opgenomen dat geschikt is voor hogere groepen.

In dit boek beperk ik mij niet tot cht en gt. Het tweede hoofdstuk is vooral gewijd aan woorden met ch of g aan het eind, zoals pech, toch, weg, nog, noch.

En natuurlijk komen er ook woorden met ch of g ergens midden in het woord voor: bijvoorbeeld goochelaar en goochem.

Omdat de regels hier te maken hebben met lange en korte klanken, wordt gebruik­gemaakt van herkenbare kleuren: groen voor de korte klinkers, geel voor de lange klinkers en
rood voor de tweeklanken. De medeklinkers zijn blauw.

Hij vraagt of de specht vliegt.


In alle oefeningen kunnen de leerlingen deze kleuren hanteren.

Tevens wordt de woordenschat uitgebreid. Woorden als berucht, gehucht, wellicht, nuchter, gerucht, biechten e.a. worden apart genoemd en uitgelegd.
Ook in de oefeningen zijn veel zinnen opgenomen, waarin de betekenis van woorden duidelijk naar voren komt: beducht, verknocht, pochen, plug, archief, oprecht, huichelen, goochemerd ...

Staffelkorting
 
vanafprijs per boek
inclusief BTW 
1 10,95
5 9,50
10 7,95
20 7,15
30 6,75
60 6,25
90 5,95
120 5,85
150 5,60
200 5,45