Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Breuken (pdf)

E-mailadres
Breuken. Alleen verkrijgbaar als pdf.
In dit breukenboek wordt aandacht besteed aan het inzicht krijgen in breuken.
Met levering Verzending per e-mail voor € 0,00
Verkoopprijs: € 18,50
Korting
Bedrag BTW € 3,21
Beschrijving

In dit breukenboek wordt aandacht besteed aan het inzicht krijgen in breuken.

Voordat je alles wilt leren over breuken is het nodig dat je de tafels beheerst.
De tafelkennis is bijvoorbeeld nodig bij het gelijknamig maken van breuken bij optellen en aftrekken.
De meeste boeken over breuken staan vol met oefeningen om het boek vol te krijgen.
Maar te veel oefeningen is niet boeiend voor de leerling.

In dit boek staan genoeg oefeningen per onderdeel om het leuk te houden.

Er staan ook overzichten in voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben, waarna ze de onderdelen oefenen.
Natuurlijk is er weer met kleuren gewerkt. Dat stimuleert beide hersenhelften en is nodig om de leerling te blijven boeien.
Het kost misschien iets meer om te kopiëren, maar het levert veel winst op.
Je kunt ook zelf met kleuren werken op de bladzijden (gekleurde pen, kleurpotloden).

Alles komt uitgebreid aan bod: wat is een breuk, welke breuk is groter, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Vereenvoudigen van breuken, gelijknamig maken, niet alleen de trucjes leren, maar inzicht geven.

Redactiesommen: Jan geeft een derde deel weg en houdt nog 6 over. Hoeveel had hij eerst? enz.

Breuken en procenten, breuken en kommagetallen (decimalen).

Kopieerbladen met breukencirkels.