Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

A-rt Advanced Remedial Teaching Mierlo

Elk kind is speciaal.

Elk kind maakt zijn eigen unieke ontwikkeling door. Soms hebben kinderen tijdens die ontwikkeling een steuntje in de rug nodig, zodat ze weer verder kunnen. Zodat ze weer vooruit kunnen. A‑rt is er voor die kinderen!

A-rt geeft professionele hulp zodat het kind leert omgaan met zijn/haar probleem en daardoor beter kan functioneren op school. De doelgroep van A-rt zijn kinderen van vier tot en met twaalf jaar in het reguliere- en het speciale onderwijs.

Jacqueline Kniepstra M SEN Geregistreerd remedial teacher Dyslexiespecialist 
Dyscalculiespecialist Geregistreerd behandelaar ERWD

Best RT voor jou

Best - Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind, zowel op school als thuis. Het kan ook zijn, dat het niet zo soepel loopt met je kind in de klas.

CIMA Ik leer leren

omgeving Sint Oedenrode - Ieder kind kan (leren) leren Leren leren is voor steeds meer kinderen een noodzaak Wat is dat nu LEREN en hoe moet dat? Wanneer een kind van de basisschool afkomt en de overstap maakt richting het voortgezet onderwijs, wordt er verwacht dat het kan leren. Voor de één blijkt dit gemakkelijk te zijn, terwijl de ander er veel moeite voor moet doen en het misschien nog niet lukt. Ieder kind moet naar school en heeft dus te maken met leren. Tijdens de ‘Ik leer leren’ training leer je HOE je moet leren, WAT je moet weten om gemakkelijk te kunnen leren en WAAROM leren best leuk kan zijn…… Deze training geeft kinderen slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Dit alles geeft je meer grip op je huiswerk waardoor het leren handiger en sneller gaat zodat er meer tijd overblijft voor sport, hobby’s en andere dingen. Wij willen preventief te werk gaan vanuit de kracht, wat kan de leerling juist wel. Vandaaruit willen we het ontwikkelingsproces weer activeren door het onderliggende probleem aan te pakken. Hierin onderscheiden we ons van huiswerkbegeleiding, waarin vooral vakinhoudelijk te werk gegaan wordt. Wij leggen de nadruk op het aanleren van leerstrategieën afgestemd op het kind. Dit kan per vak verschillen. Wij bieden begeleiding aan individuele kinderen en kleine groepen op locatie.

ikblinkuit

Rosmalen - Leren is leuk! Helaas zullen niet alle kinderen dat zo ervaren.
ikblinkuit verzorgt Remedial teaching en Pre- teaching voor kinderen op de basisschool.
Samen pakken we het probleem aan en zorgen we ervoor dat uw kind weer met plezier naar school gaat.

Klasse-RT

Nistelrode - Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen kwaliteiten.
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo. Soms gaat die ontwikkeling niet vanzelf en heeft je kind wat extra ondersteuning nodig. Met veel liefde, plezier, kennis en passie help ik je kind graag weer op weg. Loopt het op school niet zo lekker met je kind?
Heeft je kind een leerachterstand die steeds maar groter wordt?
Niets is zo vervelend als je kind te zien worstelen met de leerstof. Ook al doet de school haar uiterste best om de juiste hulp en zorg te bieden, soms is dat niet afdoende. Klasse-RT helpt je kind met een op maat gemaakt plan weer op weg. Je kind ervaart succes, krijgt weer zelfvertrouwen en kan uiteindelijk weer zonder hulp verder. Dan is mijn doel bereikt!
Hartelijke groeten,
Jeanine Maas

Kleurig Coaching

Breda - Kleurig Coaching is een praktijk met Kinder- en Jongerencoaching, huiswerkbegeleiding en de training 'Ik leer leren' onder één dak.

Kracht door leren

Waalre - ‘Kracht door leren’ verzorgt remedial teaching en begeleidt leerlingen in Waalre en omgeving in het basis- en voortgezet onderwijs, die moeite hebben met rekenen, lezen, taal en spelling en studeren.
Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft een eigen manier van leren en eigen mogelijkheden om te kunnen leren. Als het leren lastig gaat, biedt ‘Kracht door leren’ de helpende hand.

Leren door Leren

Heeze - Heeft uw kind net wat meer moeite met het eigen maken van de leerstof?
Ontwikkelt uw kind zich in een ander tempo dan de rest van de klas?
Heeft u het gevoel dat uw kind nog niet kan laten zien wie hij/zij is en wat hij/zij kan?
Is het een leerprobleem of leerstoornis? En beïnvloedt dit zijn/haar zelfvertrouwen? Wanneer u met dergelijke vragen en/of twijfels rondloopt, kan ik met u meedenken.
Als remedial teacher kan ik met mijn begeleiding, welke afgestemd is op de individuele hulpvraag, het verschil maken.

Tot snel op mijn site!

Leren in Zicht

Hooge Mierde - Mijn naam is Renilde Bersi en ik werk als psychomotorisch remedial teacher in mijn praktijk Leren in Zicht. Ik geef gespecialiseerde hulp met betrekking tot schoolvakken, gedrag, studievaardigheden, beelddenken en hooggevoeligheid aan kinderen van 4 tot 14 jaar. Mijn motto is: “Haal eruit wat erin zit!” Ik nodig u van harte uit om een kijkje te nemen op mijn website.

Logopedie Helpt

Den Bosch - Hoi kids en ouders.
Al 25 jaar werk ik graag met kinderen met lees-, spellings, taal- begrijpend luisteren en technisch leesproblemen.
Werkgeheugen, Executieve functies en begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Tot snel.

Logopedie Laarbeek

Lieshout & Beek en Donk - Logopedie Laarbeek is een praktijk voor logopedie, dyslexie en remedial teaching. Kinderen in de basisschoolleeftijd die problemen ervaren op het gebied van dyslexie, lezen, spelling, begrijpend lezen en/of taal kunnen in de praktijk terecht voor onderzoek, behandeling en advies.

OnderwijspraktijkRoosendaal

Nispen - OnderwijspraktijkRoosendaal voor extra ondersteuning (RT, bijles, studiebegeleiding of examentraining) of voor het leren van de Nederlandse of Duitse taal. Dit kan zowel in de praktijk als online.

Op Maat Remedial Teaching

Den Bosch en Vught - 

Soms loopt de leerontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling niet zoals verwacht. Wij bieden begeleiding volledig afgestemd op de individuele hulpvraag, binnen een gezellige en kindvriendelijke omgeving. Dit voor zowel leerlingen van het basisonderwijs als leerlingen van het voortgezet onderwijs of MBO. Naast een eventuele leerachterstand neemt het werken aan het zelfvertrouwen van de leerling een belangrijke plaats in.
We werken met 4 remedial teachers vanuit onze 2 locaties in Den Bosch en onze locatie in Vught.

Opvoedkracht

Boxtel - Kindercoaching, RT en huiswerkbegeleiding onder één dak.
Opvoedkracht heeft speciale aandacht voor kinderen die denken in beelden.

Praktijk José van Esch

Veghal - Ik geef bijles aan kinderen en volwassenen die moeite hebben met lezen, spelling, ontleden en rekenen. Ik geef ook les aan medelanders die de Nederlandse taal beter willen leren spreken en schrijven.

Remedial Teaching Praktijk Het Opstapje

Veldhoven - Remedial Teaching Praktijk Het Opstapje biedt begeleiding aan leerlingen in het basisonderwijs op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen.
Ook ben ik gecertificeerd trainer van de cursus "snel leren is leuk leren" voor middelbare scholieren.
Wilt u meer weten, klik op de link.

RT Praktijk de Kameleon

Laarbeek - Mariahout - Mijn naam is Marianne en in mijn praktijk bied ik een breed aanbod aan ondersteuning waaronder Remedial teaching, huiswerkbegeleiding, begeleiding en bijles voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. In een ontspannen sfeer help ik onder andere achterstand in te halen door uitdagende en afwisselende werkvormen, betrokkenheid en enthousiasme. Dit op het gebied van o.a. lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook begeleid ik kinderen op weg naar het voortgezet onderwijs en op het voortgezet onderwijs met betrekking tot leren-leren en plannen. De belevingswereld, interesses, ondersteuningsbehoefte en beginsituatie van het kind dienen als uitgangspunt voor de begeleiding. Kortom: “Ik kijk naar wat uw kind nodig heeft.” Daarnaast begeleid ik kinderen, leerkrachten en ouders op de basisschool. Nieuwsgierig geworden? Klik op het linkje om mijn website te bekijken.

RT Sylvie en Scoren kun je leren

Tilburg - Ik ben Sylvie van praktijk RT sylvie en ik ben remedial teacher voor basis- en voortgezet onderwijs, bijlesdocente in de talen Engels, Frans en Nederlands voor alle niveaus ook MBO en HBO en leerexpert. Samen met een collega heb ik ook een huiswerkinstituut, Scoren kun je leren, waar alle middelbare scholieren mogen komen studeren en waar ze begeleiding krijgen in aanpak en bijles voor alle vakken. Bij ons/ bij mij mag iedereen aankloppen om te leren Scoren!

RT Taal- en rekenen/Cito 2F/3F

Oplossingsgericht werken aan taal- en rekenproblematiek. Wegwerken van achterstanden. CITO begeleiding PO/VO/MBO 2F/3F Remedial teaching Ik leer leren - trainingen

 

RT-praktijk Martine Elenbaas

Oosterhout - RT-praktijk Martine Elenbaas begeleidt leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Ik bied ondersteuning voor de vakken wiskunde, rekenen, economie, Nederlands, het leren leren, plannen en examentraining voor de verschillende vakken. Voor meer informatie kunt u terecht op mijn website.

Slim! Remedial Teaching

Gemert - Slim! is een praktijk voor remedial teaching voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Begeleiding kan bestaan uit ondersteuning bij verschillende vakgebieden, huiswerkbegeleiding, plannen & organiseren of beelddenken.
Soms gaat het leren niet vanzelf en is er extra begeleiding of ondersteuning nodig.

SPRING! Coaching & Training

Sint-Oedenrode 

Bij SPRING! is een remedial teacher een leercoach. Wat is de vraag en wat liggen er mogelijk nog voor andere vragen en mogelijke problemen onder?

Er wordt begeleiding gegeven binnen technisch en begrijpend lezen, spelling, rekenonderwijs en beelddenken voor kinderen uit groep 2-8.
Ook kan er ondersteuning geboden worden bij problemen met concentratie, werkhouding en leerstrategieën (de manier van leren), autisme en ADHD.
Voor middelbare scholieren is er hulp mogelijk bij plannen en organiseren, studiekeuzebegeleiding, faalangstreductietraining en examenvreestraining.