Honderd
procent goed
100procentgoed stapel
Lees meer
Bestel direct
Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct

 

Spelen of spellen

In dit dit kleurrijke boek van 74 blz. leer je alles over de lange en korte klanken, de ergste fout in alle dictees.

Bij het afnemen van een PI dictee vallen de meeste kinderen uit op woorden met de korte klinker als kassa, hitte, bestemming en woorden met de lange klinker als apen en beloning. (kasa, hite, besteming, aapen, belooning)

Uit eigen ervaring en uit onderzoeken blijkt dat  20% van alle fouten wordt gemaakt in de verdubbeling van de medeklinker, zoals programa i.p.v. programma. Iets minder fouten worden gemaakt in de tegenhanger hiervan: belooning i.p.v. beloning.
We spreken hier dan over de zwakkere spellers in de groepen 5, 6, 7, 8 en zelfs nog in de brugklas.

Met "Spelen of spellen" willen we daar iets aan doen.
Dit prachtige, uitgebreide leer- en oefenboek bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de eenvoudige woorden, het tweede gaat over de langere woorden. Een duidelijke uitleg en instructie, en maar liefst 109 oefeningen, 2 zinnendictees en 4 toetsen helpen de leerlingen zich deze stof eigen te maken.

Bovendien wordt aandacht geschonken aan zijdelingse problemen als woorden met
-ig  (prettig, stevig),
-ven en -ffen  
(boven,boffen),

-zen en -ssen  (bazen en bassen), maar dan juist in verband met de korte en lange klinkers.
Onregelmatige woorden komen eveneens  aan bod, zodat er een verdieping is van het probleem korte en lange klanken.
We gaan uit van klankgroepen in plaats van open en gesloten lettergrepen.

Dyslexie

Ook voor dyslectische kinderen is dit boek heel bruikbaar. Zij houden van regels en
structuur. Voor de zwakkere lezers en spellers zijn de grotere letters en het gebruik van kleuren aan te bevelen.

Bestel boek in webshop