Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

D of T? Ik zit er niet (meer) mee!

De topper onder mijn boeken

"D of T? Ik zit er niet (meer) mee" (8e druk) is op een simpele manier geschreven voor iedereen die precies wil weten hoe je de werkwoorden schrijft.

Als je de werkwoorden foutloos wilt leren schrijven, is het belangrijk dat je enkele woordsoorten kunt herkennen zoals persoonsvorm en voltooid deelwoord. Daarna kun je de regels toepassen om de D's en de T's goed te gebruiken.
Dit wordt in dit boek uitvoerig geleerd en geoefend. Eigenlijk zou je ook het boek KLEURIG ONTLEDEN tegelijk moeten oefenen. Waarom is het boek in kleur en niet zwart-wit?

Ten eerste om direct te leren herkennen en te onderscheiden.
Persoonsvorm
Voltooid deelwoord
Onvoltooid deelwoord
Bijvoeglijk naamwoord

TIPS Ten tweede wordt bij taal de linker hersenhelft aangesproken. En door het gebruik van kleuren ook de rechter hersenhelft, zodat er een leuke samenwerking ontstaat die het leren bevordert. Dat iedere hersenhelft zijn eigen functies heeft is al ontdekt door Roger Sperry die hiervoor in 1981 de Nobelprijs ontving. Er wordt op internet heel veel gezocht naar deze materie. Daaruit blijkt wel hoe nodig het is om goede hulp te bieden. Kijk maar eens wat de zoekwoorden zijn:
d of t,spelling d of t,wanneer d of t,t of d,spellingregels d of t,wanneer een d of t, gebeurd met een d of t, werkwoordspelling d of t,met d of t, d of een t, wanneer een d of t, gebeurd met en d of t, persoonsvorm d of t, enz. Sinds september 2014 is er ook een digitale versie voor de werkwoordspelling. Er is ook een Android app. Nu kun je hem gewoon overal op oefenen: computer, tablet, iPhone enz.
Ga naar www.meesterklaas.nl 
Registreer je.
Log in.
En speel. (persoonsvorm zoeken en tegenwoordige tijd zijn gratis.)
De complete versie is te koop voor € 3,95 en is zeer uitgebreid.

Je kunt ook een licentie voor alles kopen voor slechts € 9,95 (werkwoorden, zinsontleding, alle modules spelling en taal). Bij afname meererde licenties zakt de prijs per licentie al snel. De licentie geldt een jaar en begint pas wanneer je hem activeert.

Bestel boek in webshop

 

 

Hoe zat het ook alweer met 't kofschip? (De o en de i tellen niet mee)

Heel veel mensen hebben ooit gehoord van t kofschip, maar als je vraagt: “Hoe zit dat dan precies?” dan blijven ze het antwoord schuldig.

Er worden dan ook veel fouten gemaakt met de D en de T. Helemaal niet nodig.

Eigenlijk is het heel eenvoudig.

Het trucje van t kofschip gebruik je voor twee dingen: de verleden tijd van een zwak werkwoord en het voltooid deelwoord.

 

Persoonsvorm verleden tijd

Een zwak werkwoord is een werkwoord waar je in de verleden tijd achter de ik-vorm DE of TE zet. Bijvoorbeeld ik hoor-de, ik  pak-te.

Wanneer gebruik je DE en wanneer gebruik je TE?

Dat kun je meestal wel horen. Het klinkt beter.

Maar als je het nu niet zo goed kunt horen, bijvoorbeeld is het juichte of juichde? Wat dan?

Of stel dat je het helemaal niet hoort, omdat je van buitenlandse afkomst bent? Gelukkig is er een trucje voor.

Kijk naar het hele werkwoord: juichen. Haal de achterste twee letters weg.  juichen. Dan eindigt het woord op ch.
De letters ch zitten in het woord  ’t kofschip. Dan is het juichte.
Altijd als de achterste  letter in t kofschip zit is, komt er TE achter en geen DE.

Nog een voorbeeld: Is het beefde of beefte? Kijk naar het hele werkwoord: beven. Haal en weg:  beven. De laatste letter is dan een v. Die zit niet in ’t kofschip, dus is het beefde.

 

Voltooid deelwoord

Een voltooid deelwoord eindigt op een D of een T ( of op EN)

Voltooid betekent: klaar, af, het is voorbij.

Jan veegt het bord:  Hij is bezig het bord te vegen. Veegt is persoonsvorm

Jan heeft het bord geveegd : Hij is niet meer bezig, het is klaar, het is voltooid. het is een voltooid deelwoord.

Is het nu geveegt of geveegd?

We gebruiken weer hetzelfde trucje.

Kijk naar het hele werkwoord: vegen. Haal de laatste twee letters weg: vegen.  het eindigt nu op een g. Die zit niet in t kofschip, dus is het veegde en geveegd.

De voetballers hebben gejuichd / gejuicht?

Net als bij juichde of juichte.  Kijk naar het hele werkwoord juichen.  Juichen De ch is in het kofschip, dus gejuicht.

Overzicht.

   

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

Hele werkwoord

In t kofschip?

DE of TE

D of T?

juichen

juichen

juich-te

Ik heb gejuicht

wandelen

wandelen                 

wandel-de

Hij heeft gewandeld

proberen

proberen

probeer-de

Ze heeft geprobeerd

gebeuren

gebeuren

gebeur-de

Het is gebeurd

pakken

pakken

pak-te

Hij is gepakt

vissen

vissen

vis-te

Jan heeft gevist

fronsen

fronsen

frons-te

Hij heeft gefronst

innen

innen

in-de

De belasting is geïnd

verorberen

verorberen

verorber-de

De vis is verorberd

ontruimen

ontruimen

ontruim-de

Het pand is ontruimd

bestellen

bestellen

bestel-de

besteld

roeien

roeien

roei- de

geroeid

 

Let op:

De klinkers tellen niet mee in het kofschip. Het gaat alleen maar om de medeklinkers:

t kfschp.

Maar … tegenwoordig hebben we ook Engelse woorden op zijn Nederlands.

mixen              mixte                           gemixt

roetsjen           roetsjte                        geroetsjt

De x en de j doen ook mee in ‘t kofschip. Dus hebben sommigen het veranderd in KOFSCHIPTAXIETJE. ( De klinkers doen niet mee!)

Dat is niet nodig: alles wat klinkt als een s zit in het kofschip.

Dit alles en nog veel meer komt uit het leer- en oefenboek van meester Klaas

 “D of T? Ik zit er niet (meer) mee!”
Zie voor verder informatie op www.dtgeenprobleem.nl