Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Spellingpakket

Spelling oefenen, met uitleg! Alle spellingcategorieën uitgewerkt als pdf van ruim 500 bladzijden.  Digitaal te oefenen op www.meesterklaas.nl.

Je kunt gericht die bladzijden uitprinten die je nodig hebt.
Alle categorieën zijn net zo duidelijk uitgewerkt als de andere boeken van meester Klaas.

Het totaalpakket is een grote DATABANK: bijna 500 bladzijden, zeer aantrekkelijk opgemaakt. Een fantastisch naslagwerk om uit te putten na het maken van een foutenanalyse. Het totaalpakket kost eenmalig € 62,50 incl. 21%BTW, de deelpakketten voor onder/middenbouw € 34,90 incl. 21% BTW of bovenbouw € 45,- incl. 21% BTW.

Alle pakketten zijn opklimmend in moeilijkheid. Er wordt veel aandacht besteed aan de vergroting van de WOORDENSCHAT. Ook geschikt voor de leerling die uitdagender werk nodig heeft.
Van alle pakketten zijn ook de antwoorden beschikbaar.

Enkele pakketten zijn alleen als boek te koop: Spelen of spellen,  Zacht of zaagt en Hond of kat.
Deze boeken worden niet herdrukt. Ze komen later als PDF beschikbaar.

Wil je meer weten? Neem contact op: 0320-227003 Je kunt ook één uitgewerkte categorie aanvragen.

Bekijk het pdfinkijkexemplaar527.95 KB hier. (van diverse categorieën een inkijkje)

Bestel direct

 

1 mat boot 3
2 drop dorp 3 4
3 klomp spons 3 4
4 mel(u)k par(u)k 3 4 5
5 strik korst 3 4
6 schik schrik 3 4 5
7 bang bank drinkt dringt 4 5 6 
8 vel fel zon sok 4 5 6 7 
9 huisje stoeltje balletje boompje 4 5
10 begin gebak verhaal vlieger boter groente (stomme e) 5 6
11 reis rijs 4 5 6 7                                               
12 haai mooi roei 4 5
13 samenstellingen: balpen voetbal valstrik 4 5 6 
14 veer voor deur dor vier vuur 4 5
15 vla zo nu hoera auto opera hobo paraplu 4 5
16 saus kou rauw rouw  4 5 6 7
17 pech gejuich zacht zaagt opdracht  4 5 6 7
18 hond kat brandweer handvat 4 5 6 7
19 leeuw nieuw ruw 4 5 
20 spelen molen 4 5 6 7 8                                                                                       
21 spellen mollen 4 5 6 7 8 
22 hazen tassen boven boffen 5 6
23 stiekem adem kinderen stapelen rekenen (stomme e) 5 6 
24 vrolijk grappig 5 6 7
25 liter kilo limonade 5 6 7
26 centrum cel narcis + gemengd pakket 26 en 27 6 7 8
27 cadeau contant camera  6 7 8                                                                                                               
28 garage bagage logeren 6 7
29  's middags radio's Anna's fiets Klaas' boek 6 7 8
30 politie vakantie 6 7 8
31 snelheid majesteit 6 7
32 baby lolly 7 8
33 club web lob absoluut 7 8
34 pannenkoek gemeentehuis dorpsschool 8
35 auto-ongeluk mee-eten 8
36 melodieën bacteriën zeeën ruïne 7 8
37 hoofdletters 7
38.1 chauffeur chef chirurg 7 8
38.2 bureau cadeau 7 8
38.3 journalist retour 7 8
38.4 militair punaise 7 8
38.5 quiz aquaduct Monique 7 8
38.6 café diner atelier crèche migraine 7 8
39 team game bungalow 7 8
40 thema theorie 7 8
41 tropisch fantastisch 6 7 
42 materiaal ideaal officieel actueel 7 8
43 monniken lemmeten kieviten dreumesen vonnissen  7 8
44 box examen extra 7 8
45 houten zilveren kartonnen plastic 7 8
46 parapluutje omaatje kettinkje puddinkje en moeilijker 7 8
47 bemanning terreinen bepaling beloning 7 8
     

 

Bestel direct

(verkrijgbaar als totaal pakket of als deelpakket voor de onderbouw en bovenbouw)