Honderd
procent goed
100procentgoed stapel
Lees meer
Bestel direct
Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct

 

Zacht of zaagt

Een van de spellingscategorie├źn waarin veel fouten worden gemaakt is CHT of GT?

Dit boek gaat over woorden zoals bocht, zacht, luidruchtig, zaagt, veegt.


In "Zacht of zaagt" wordt aan de hand van regels uitgelegd wanneer je cht of gt gebruikt als je een gt-klank in een woord hoort. Honderden van die woorden vallen onder deze regels; voor een enkele uitzondering geldt dat niet.
Omdat de regels hier te maken hebben met lange en korte klanken, wordt gebruik┬şgemaakt van herkenbare kleuren, zoals in "Spelen of spellen".

Hij vraagt of de specht vliegt.

Ook wordt er aandacht besteed aan veel voorkomende woorden met ch en de g, zoals lach, pech, lig, lag.
Tevens wordt de woordenschat uitgebreid met woorden zoals berucht, gerucht, nuchter enz.

Aan het eind van het boek wordt ook het gebruik van cht en gt bij de werkwoorden besproken.

Het boek telt 36 bladzijden.


Bestel boek in webshop