Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Auteur

Mijn naam is Klaas van der Veen.

Ik ben ruim 36 jaar als groepsleerkracht werkzaam geweest in het basisonderwijs. Daarna heb ik 5 jaar als remedial teacher gewerkt. Toen ik pas voor de klas stond dacht ik dat ik de kinderen wel even snel de werkwoordspelling over de d of t kon leren. Dat viel tegen.
Na verloop van tijd ontdekte ik dat niet alleen basisschoolleerlingen hier niet veel van begrepen, maar dat het ook in het voortgezet onderwijs bij studenten, stagiaires, soms zelfs bij leerkrachten nog onduidelijk is. Ik heb een methode geschreven, die in mijn eigen klas toegepast, herschreven, steeds opnieuw aangepast totdat het huidige exemplaar werd ontwikkeld, nu alweer de zevende druk over d of t.
Daarna ben ik verdergegaan met het ontwikkelen van boeken. Het tweede boek werd Leestekens, geen punt!. In 2012 kwam mijn boek uit over de lange en korte klinkers Spelen en spellen (72 bladzijden). Dit gaat over het grootste probleem bij spelling op de basisschool. Elke leerkracht herkent de foute woorden als kasa, hite, besteming, programa en aapen, booven, belooning. Ik ben nog steeds bezig foutenanalyses te maken en te kijken hoe ik het kind op een doeltreffende, eenvoudige manier kan helpen. 
Ook in 2012 verscheen: Zacht of zaagt  over wanneer gebruik je cht of gt? Begin 2013 kwam Kleurig ontleden op de markt over de zinsontleding.
Daarna verschenen Hond of kat over eind d of t, Honderd procent goed, Meten is weten en Woordsoorten. Sinds 2014 richt mij volledig op het schrijven. Van alle spellingscategorieën is er materiaal ontwikkeld in de welbekende stijl van de boeken, ook als een spellingspakket in PDF formaat verkrijgbaar. Er zijn ook PDF's ontwikkeld op het gebied van rekenen: Breuken, Staartdeling, Tafels en Deelsommen, Rekenen over het tiental en Klokkijken.

Dit wordt digitaal aangeboden op een andere website: www.MeesterKlaas.nl. Samen met Paul Snijder is er een werkwoorden app ontwikkeld..
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, schrijf je dan in op de nieuwsbrief op de hoofdpagina.