Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Woordsoorten

Kun jij elk woord al een naam geven? 

Ontleden saai? Niet met dit kleurrijke boek over de woordsoorten. Elke woordsoort heeft hier zijn eigen kleur.

Een prachtige voorbereiding op de eindtoets van het basisonderwijs en op het voortgezet onderwijs.

Een boek samenstellen over woordsoorten. Dat betekent: keuzes maken. Wat overigens ook geldt voor het gebruiken ervan.
Over de keuzes van de samenstellers het volgende:

-     werkwoord

We noemen zelfstandige werkwoorden en hulpwerkwoorden natuurlijk wel, maar in de oefeningen zijn we er tevreden mee, wanneer een leerling alle werkwoorden (persoonsvorm, voltooid deelwoord, infinitief) in een zin kan aangeven. Dat is immers van groot belang voor een correcte werkwoordspelling.

Voor het koppelwerkwoord is er een apart hoofdstuk.


-     bijvoeglijk naamwoord


We beperken ons niet tot het kunnen herkennen ervan. Vooral ook ter ondersteuning van de werkwoordspelling geven we veel aandacht aan o.m. het als bijvoeglijk naamwoord gebruikte voltooid deelwoord: Hij bemestte de grond met bemeste tuinaarde. Met een aantal extra oefeningen die u in een woordsoortenboek wellicht niet zou verwachten. Ook elders zult u (nuttige) extra's tegenkomen.


-     bijwoord


Het herkennen van bijwoorden (vooral ook het verschil met het bijvoeglijk naamwoord) lijkt ons belangrijk in verband met het vreemdetalenonderwijs. Denkt u aan het Engels:   a quick walk    walking quickly 
Wij maakten dus onze keuzes. Doet u dat als gebruiker gerust ook. Bepaalde oefeningen (aan het eind van een hoofdstuk) kunt u of overslaan of gebruiken om te differentiëren. Dat geldt in feite ook voor enkele hoofdstukken. Misschien vindt u het bijvoorbeeld niet nodig om het met uw leerlingen over het wederkerend en wederkerig voornaamwoord te hebben. Wat het tussenwerpsel betreft: dat hebben we opgenomen voor de echte 'liefhebber' …

We gaan ervan uit dat u snel uw weg zult weten te vinden in Woordsoorten. Download de bloemlezing voor een eerste indruk. 

Bestel boek in webshop