Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Meten is weten

E-mailadres
In "Meten is weten" wordt op een inzichtelijke en aantrekkelijke manier geoefend met het complete metriek stelsel.
Met levering Bezorging via de post voor € 4,40
Verkoopprijs: € 10,95
Korting
Bedrag BTW € 0,90
Beschrijving


Meten is weten is een schitterend, kleurrijk  leer- werkboek over het complete metriek stelsel.
In groep 8 zeer geschikt (klassikaal) als voorbereiding op de eindtoets. In de brugklassen zeer bruikbaar. Daar wordt op dit moment weer volop geoefend met het gewone rekenen.
Voor de Remedial Teachers bij uitstek geschikt om de hiaten in de kennis van het metriek stelsel op te vullen.

Een goede voorbereiding op de eindtoets in het basisonderwijs.

In het eerste gedeelte wordt op een eenvoudige, aanschouwelijke manier geoefend, zodat de leerling snel inzicht krijgt in hoe ze in het metriek stelsel kunnen omrekenen van de ene maateenheid naar de andere.
 
In het tweede gedeelte kunnen ze uitgebreid hun kennis toetsen in 73 opgaven met meerkeuze antwoorden.

In het antwoordenboek staan de antwoorden met uitleg.

STAFFELKORTING  bij grotere aantallen.
Als je in de winkel meerder exemplaren bestelt, zie je de prijs veranderen.