Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Rekenen 'over het tiental in een tel'

E-mailadres
Rekenen over het tiental in een tel. Alleen verkrijgbaar als pdf.
Een nieuwe aanpak die succes heeft.
Met levering Verzending per e-mail voor € 0,00
Verkoopprijs: € 12,50
Korting
Bedrag BTW € 2,17
Beschrijving

Rekenen over het tiental in een tel. Verkrijgbaar als pdf.
Een nieuwe aanpak die succes heeft. Naast elke methode te gebruiken.

Twee zaken zijn belangrijk: vriendjes tot 10 weten en kunnen splitsen.

Veel zwakke rekenaars hebben moeite om te rekenen over het tiental.
Het begint al met 'de vriendjes tot 10'. Ze moeten eerst kunnen dromen dat 4 bij 6 hoort en 8 bij 2 enz.

Dit kan op een supersnelle manier met behulp van beelddenken. Dat gaat met gekleurde kaartjes.  Bijvoorbeeld twee rode kaartjes: de ene met een 6 en de andere met een 4. Als ze die opslaan in een laatje in hun hoofd, kunnen ze die beelden makkelijk onthouden.

Vervolgens is splitsen erg belangrijk (ook digitaal te oefenen: https://www.dtgeenprobleem.nl/splitsen-tot-20)

Dan komen de sommen over het tiental. Kijk in de pdfbloemlezing hoe alles is opgezet.