Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Leestekens, geen punt!

Wat is een verhaal zonder hoofdletters en leestekens?

In taalmethodes wordt vaak weinig aandacht ge­schonken aan het gebruik van (hoofdletters en) leestekens, een belangrijk onderdeel van onze taal.
Regelmatige herhaling ontbreekt, zo­dat het niet ingeslepen wordt. Met 'Leestekens, geen punt!' wordt deze leemte opgevuld.

In dit leer- en oefenboek krijgen hoofdletter en leestekens wél de aandacht die ze verdienen. Stap voor stap (met veel oefenmateriaal!) passeren hoofdletter, punt, vraagteken, uitroepteken, komma, puntkomma, dubbele punt, aanhalingstekens en apostrof de revue. Een toets met 40 multiplechoice-opdrachten sluit het boek af. Een goede voorbereiding dus ook op wat de Cito Entreetoets van groep 7 vraagt. 'Leestekens, geen punt!' is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van de basisschool, maar zeer zeker ook voor brugklassers die moeite hebben met hoofdletter- en leestekengebruik.

Bestel boek in webshop

 

Antwoordenboek
Het antwoordenboek is alleen nog als pdf te verkrijgen en hier te downloaden.