Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Tafels en deelsommen

tafels omslag1De tafels vormen de basis van ons rekenonderwijs. Denk aan cijferend vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten, kommagetallen, maten en gewichten, inhouden.

Als de tafels er zo uitrollen, hou je in je werkgeheugen ruimte over voor andere delen van de sommen.
Het steeds maar op de vingers tellen of de tafels in volgorde opzeggen tot je bij de goede komt, kost tijd en veroorzaakt fouten.

In dit boek van meester Klaas is het geen opsomming van tafels, maar wordt er gestructureerd inzicht gegeven in de tafels.

Tafelrijtjes stampen is vervelend en voor velen niet voldoende om ze blijvend te onthouden.
Door op speciale manieren te leren wordt het onthouden makkelijker: verdubbelen, halveren, één keer meer of minder, omdraaien en combineren.

Natuurlijk horen deelsommen erbij. Het zijn omgekeerde tafels.
En het moeilijkste deel over deelsommen met rest wordt aanschouwelijk geoefend.

Een welkome aanvulling in je praktijk. 
Nooit meer zoeken: die bladzijden uitprinten die je nodig hebt.

Er is een uitgebreide bloemlezing om een indruk te krijgen van dit prachtige werk.

Bestel direct