Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Leer- en oefenboeken over spelling en rekenen door meester Klaas

Heldere uitleg en instructie voor de leerling geschreven!

(Mocht op wat voor manier ook een bestelling niet lukken, gewoon even contacten: 0320227003 of 0642891812 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

FOUTLOOS SPELLEN met meester Klaas

Je hoort vaak op de radio: foutloos rekenen binnen 14 weken, foutloos spellen binnen ...
Dat is onmogelijk.
Foutloos rekenen en spellen van onderdelen zeker.

Oefen met een leerling mijn pdf van breuken: direct vanaf de eerste pagina hoor je dan : "Is het zo simpel?".
Dat komt doordat alle leerstof stap voor stap op een zeer begrijpelijke manier wordt uitgelegd en geoefend.

Mijn lesmateriaal is zo geschreven dat het ook zeer geschikt is voor zelfstandig werk. Ideaal in bij achterstand of bij een tekort aan leerkrachten.
Bij alle materalen zijn antwoordbladen. Dus ook voor ouders thuis erg handig.

Op de eerste rij staan mijn leer-werkboeken. Daaronder PDF's (eenmalige aanschaf).
Alle werk kenmerkt zich door eenvoudige, heldere uitleg en structuur
Alles is stap voor stap opgebouwd van zeer gemakkelijk tot moeilijk.
Bij alle spelling wordt zeer uitgebreid de woordenschat geoefend. 

Daarom zijn mijn boeken ook zo bruikbaar voor onze leerlingen.

Klik op "Lees meer" bij het plaatje om een uitgebreide bloemlezing te zien van elk boek.

D of T ? ik zit er niet (meer) mee! (8e druk), nu alweer de herdruk van de achtste druk!

Als je moeilijkheden hebt met de d of t in de volgende zinnen, dan is dit boek over de werkwoorden voor jou een aanrader. 
 
Ik wil niet dat je mijn fiets vernielt. Waarom heb je mijn fiets vernield?
Het mistte gisteren toen ik naar mijn werk ging. Ik miste gisteren de trein.
De fotograaf vergrootte de foto. Ik vind die vergrote foto leuk.
Jij wordt beroemd. Word jij beroemd?
Hij houdt van mij. Hij hield van mij.
Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er?
 
Alles over d of t, kofschip, werkwoordspelling, persoonsvorm, voltooid deelwoord enz.
Begrijpelijk, vol structuur, herkenning door kleurgebruik, ideaal voor kinderen met dyslexie.
(Voor een digitale versie zie www.meesterklaas.nl voor € 3,95 )

 Leestekens, geen punt! (2e druk)

Geschreven voor de leerlingen in de bovenbouw, echt nodig in deze digitale  tijd.
Alles over het gebruik van punt, komma, vraagteken, hoofdletter, dubbele punt, aanhalingstekens,enz.
Vanaf 2015 zijn er in de eindtoets van Cito 15 vragen over interpunctie.
Bij ROUTE 8 zijn er ook vragen over de interpunctie.
En in de rubriek grammatica zijn opgaven over zinsvormen, zinsontleding (onderwerp, persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde en lijdend voorwerp), benoeming van werkwoorden (waarbij het werkwoord, de infinitief, het voltooid deelwoord en tijd en getal van het werkwoord aan bod komen) en benoeming van woordbenoeming (zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoorden, lidwoorden, telwoorden en voorzetsels).

 Spelen of spellen (over de meest gemaakte fouten in alle dictees)

Meer dan 70 bladzijden oefenen met de lange en korte klanken: bomen en bommen. Geschreven n.a.v. veel foutenanalyses die ik jarenlang maakte.. Daarbij viel het steeds op dat de meeste fouten worden gemaakt in de verdubbeling van de medeklinker.. Zelfs tot groep 8 aan toe. 

Zacht of zaagt

Wanneer gebruik je cht of gt in woorden zoals vracht en vraagt? Hiervoor zijn een paar simpele trucjes.

K(l)eurig ontleden (3e druk)

Geschreven voor de leerlingen in de bovenbouw en het voortgezet onderwijs.
Het boek over zinsontleding is erg nodig, omdat je niet foutloos kunt schrijven zonder kennis van persoonsvorm, voltooid deelwoord, kofschip, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp enz. Dit geldt niet alleen voor de Nederlandse taal, maar ook voor Engels, Frans, Spaans e.d.

Meten is weten (2e druk)

Geschreven voor de leerlingen in de bovenbouw, als voorbereiding op de eindtoets basisonderwijs. Dit behandelt het hele metrieke stelsel: gewicht, inhoud, lengte, oppervlakte, omtrek, enz. Een eenduidige manier van oplossen stelt de leerling snel in staat alle sommen over het metrieke stelsel te beheersen.

Woordsoorten (2e druk)

Geschikt voor de bovenbouw en voortgezet onderwijs. Als de leerling een zin kan ontleden, zowel redekundig als taalkundig, zal dat een enorme bijdrage leveren aan het foutloos schrijven van de werkwoordspelling. Denk hier bijvoorbeeld aan het herkennen van het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord.
Ook voor het vreemdetalenonderwijs kan het heel veel betekenen. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen een bijvoeglijk naamwoord en het bijwoord in quick en quickly.

Op de tweede rij staan pdf's van klokkijken, tafels, deelsommen, ook met rest, rekenen over het tiental, staartdeling, breuken, cijferen, procenten en een uitgebreid spellingpakket van ruim 500 bladzijden.
Dit betreft een eenmalige aanschaf voor eigen gebruik.

www.meesterklaas.nl (digitaal oefenen)

Ik werk samen met Paul Snijders aan digitale programma's over allerlei taal- en spellingsproblemen.

Werkwoordspelling (d of t?), zinsontleding, taal oefenen, alle spelling oefenen bij alle spellingcategorieën in complete modules. Alles ingesproken.
Niet alleen oefenen, maar met instructie, feedback, leerlingvolgsysteem, heel veel woordenschat, enz. Stap voor stap duidelijk uitgelegd, zelfstandig door de leerling alles te oefenen.

Gratis op www.meesterklaas.nl:

Het is nu mogelijk om met meesterklaas.nl snel en makkelijk digitaal HUISWERK op te geven:

  • Een woordpakket uit jouw taalmethode
  • Een spellingtoets over een of meer spellingcategorieën
  • Een deel uit de werkwoorspelling
  • Een deel uit de zinsontleding
  • Een deel uit een spellingmodule (alle spellingcategorieën)

Kies voor welke leerlingen, een einddatum en de lesstof. De leerlingen zien gelijk het huiswerk op hun startpagina en de leraar kan de voortgang van de leerlingen volgen.
Bekijk voortgang en huiswerk in het helpcentrum voor meer informatie over hoe je huiswerk kan opgeven.

Voor de leerling:

Het huiswerk wat je moet maken staat bovenaan je startpagina. Je kan op de verschillende onderdelen klikken om meteen met dat onderdeel te beginnen. Rechtsonder aan de pagina staat een nieuwe optie: 'Mijn huiswerk'. Daar kan je al je huiswerk zien van nu en in het verleden.

Uitgebreider, beter en goedkoper bestaat niet.