Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Hond of kat

Strand of strant? Zwaard of zwaart?

In "Hond of kat" wordt aan de hand van de verlengingsregel uitgelegd wanneer je d of t gebruikt als je een t-klank aan het eind van een woord hoort.

Bij het afnemen van de PI toets merk ik al tientallen jaren dat de leerlingen de meeste fouten maken in bepaalde categorieën. Daar is eind -d of -t er een van.

In "Hond of kat" wordt aan de hand van de verlengingsregel uitgelegd wanneer je d of t gebruikt als je een t-klank aan het eind van een woord of klankgroep hoort.

Vanaf groep 5 is "Hond of kat" goed inzetbaar. Er is ook les- en oefenmateriaal in opgenomen dat geschikt is voor hogere groepen. De verlengingsregel wordt vaak alleen maar toegepast op korte woorden. Maar de regel geldt ook voor woorden als vooruitstrevend, haatdragend, mogelijkheid, stommiteit, uitstekend, hartverscheurend.

Ook wordt geoefend met samengestelde woorden als huidarts, rondvaart, wandkleed en verkleinwoorden als randje, nestje.

Tevens wordt de woordenschat uitgebreid met woorden als gelaat, burcht, biljet, koord, plint, afgrond, pont, pond, milt, mild.
Dit komt allemaal aan bod in weer een kleurrijk boek, uitdagend voor onze jeugd.

Zwart-wit spreekt ze niet aan, is saai. Bovendien bevordert het kleurgebruik de samenwerking van de twee hersenhelften.

Bestel boek in webshop

In het kort uitgelegd

Een d of een t aan het eind?

Zelfstandige naamwoorden: maak het woord langer, je hoort dan een d of t.

hond honden paard paarden kat katten kast kasten
brand branden tijd tijden pit pitten klant klanten
speld spelden bord borden hert herten poort poorten
band banden brand branden vuist vuisten munt munten

  

Woorden die iets over een ander woord zeggen: maak het woord langer, je hoort dan een d of t.

bekend bekende glad gladde fout foute kletsnat kletsnatte
oud oude wijd wijde zwart zwarte slecht slechte
goed goede bedroefd bedroefde stout stoute woest woeste
vreemd vreemde kwaad kwade heet hete defect defecte

 

Let op bij langere woorden.

brandkast    brand branden kast kasten
raadsel        raad raden
rustoord      rust rusten oord oorden

 

Verkleinwoorden

eindje       eind einde
vlechtje    vlecht vlechten
maantje    maan + tje
maandje   maand (maanden) + je

Wil je dit uitgebreid oefenen?

Op papier: www.dtgeenprobleem.nl , boek Hond en kat
Digitaal: www.meesterklaas.nl bij afdeling spelling