Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Meten is weten

Een prachtige voorbereiding op de eindtoets van het basisonderwijs en op het voortgezet onderwijs. 

"Meten is weten" geeft inzicht in het complete metriek stelsel. Op een eenduidige manier, met veel herhalingen en oefenmateriaal, wordt structuur aangebracht in de omzetting van de ene maateenheid naar de andere.

Steeds weer uitgaande van de bekende rij, wordt er gewerkt met het verplaatsen van de komma naar rechts of links; een strategie die in het hele boek gehanteerd wordt.
Al snel kan de leerling de verschillende maten omzetten, bijvoorbeeld:
3 hm = 300 m of 2,5 hl = 250 l = 250 dm3.

Hierbij wordt aanschouwelijk gemaakt wat deze maten inhouden, zodat de leerling zich daar een realistische voorstelling van kan maken, bijvoorbeeld de hectometerpaaltjes langs de snelweg.
Het boek behandelt de maten uitgebreid. De opbouw bij de lengtematen gaat stapje voor stapje: van klein naar groot, van millimeter naar kilometer.
Daarna komen (volgens dezelfde strategie) aan bod: de oppervlaktematen, de inhoudsmaten (kubieke en liters) en de gewichten; en nog wat andere maten.

Natuurlijk wordt ook het berekenen van de omtrek, de oppervlakte en de inhoud aan de orde gesteld.
"Meten is weten" wordt afgesloten met maar liefst 73 multiplechoice-toetsopgaven. Enkele opdrachten en opgaven zijn wat moeilijker, en vormen zo een extra uitdaging voor de leerling.
Gratis: totaaloverzichtskaartje.

Bestel boek in webshop