Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Kleurig ontleden

Zinsontleding saai? Niet met dit kleurige boek. 

Zinnen ontleden in kleur.
We bouwen met zinsdelen, blokje voor blokje.
Ieder blokje heeft zijn eigen kleur.

Zinsontleding

Zinnen ontleden in kleur.
We bouwen met zinsdelen, blokje voor blokje.
Ieder blokje heeft zijn eigen kleur.
Onderwerp
Persoonsvorm
Werkwoordelijk gezegde
Lijdend voorwerp
Meewerkend voorwerp
(Bijwoordelijke) bepaling 
Naamwoordelijk gezegde
Vanuit de zinskern met gezegde (incl. persoonsvorm) en onderwerp bouwen we een zin. Er komt steeds keurig een steentje bij: een zinsdeel met zijn eigen herkenbare kleur. Een korte uitleg wordt telkens gevolgd door een of meerdere oefeningen.
Achter in het boek staan zes uiteenlopende toetsen

Ontleden in kleur

We hebben ervoor gekozen de leerlingen veel met kleur te laten werken: een snelle, aantrekkelijke manier die bovendien de samenwerking tussen de beide hersenhelften (taal-links, kleur-rechts) bevordert.
Gebruikers die dat niet zien zitten, kunnen echter zonder meer ook met dit boek aan de slag. Zij kiezen dan gewoon voor wat zij prettig vinden. Voor verschillende onderstrepingen e.d. bijvoorbeeld; of voor de afkorting onder een zinsdeel.
Op een paar toetsbladzijden kiezen wij zelf overigens ook voor onderstrepingen. K(l)eurig ontleden ...
Wat behandelen wij bij onze zinsontleding?
We hebben er bewust voor gekozen de bijvoeglijke bepaling en de bijstelling niet op te nemen. Als delen van zinsdelen voegen die naar ons idee niet veel toe aan de ontleedvaardigheid.
Het voorzetsel voorwerp valt wat dit boek betreft onder de (bijwoordelijke) bepaling.
Het naamwoordelijk gezegde stellen we globaal aan de orde.

Wie méér wil, kan daarvoor op onze website terecht.

Daar zijn nog bijvoeglijke bepaling, bijstelling en voorzetsel voorwerp. Daar wordt ook wat dieper ingegaan op het naamwoordelijk gezegde. Dit is dan gratis te downloaden.

TIP! Veel oefeningen lenen zich voor 'hergebruik'. Zinnen waaruit bijvoorbeeld in het begin van het boek eerst alleen de persoonsvorm gehaald moest worden, kun je later opnieuw gebruiken om zinsdelen te oefenen die dán aan de orde zijn geweest.

Dit boek is geschikt als je op zoek bent naar antwoord op vragen als:
zinsontleding, ontleden, persoonsvorm, gezegde, onderwerp, meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp, bepaling, oefenen zinsontleding, oefeningen zinsontleding, zinsontleding groep 8, zinsontleding oefeningen, oefening zinsontleding, werkbladen zinsontleding, praktische cursus zinsontleding, enz.

Bestel boek in webshop