Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Woordsoorten

E-mailadres
In "Woordsoorten" wordt op een inzichtelijke en aantrekkelijke manier geoefend met het benoemen van woorden.
Met levering Bezorging via de post voor € 4,40
Verkoopprijs: € 10,95
Korting
Bedrag BTW € 0,90
Beschrijving


In dit boek is het ontleden in woordsoorten zeker niet saai. Stap voor stap worden alle woordsoorten aangeleerd en meteen geoefend. De meeste woordsoorten hebben hun eigen herkenbare kleur. Aantrekkelijk om op die manier te werken.
Vanaf groep 7/8 is het te gebruiken, evenals voor het voortgezet onderwijs, voor bijscholing en ook juist voor leonardo onderwijs. Naast de basisstof is er veel aandacht voor moeilijker werk.

Het antwoordenboek is gratis te downloaden.

Download de bloemlezing om een eerste indruk te krijgen.

STAFFELKORTING  bij grotere aantallen.
Als je in de winkel meerder exemplaren bestelt, zie je de prijs veranderen.