Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Spelen of spellen

E-mailadres
Spelen of spellen is letterlijk een meesterwerk over het grootste spellingprobleem op de basisschool.
Met levering Bezorging via de post voor € 4,40
Verkoopprijs: € 10,95
Korting
Bedrag BTW € 0,90
Beschrijving

Uit eigen ervaring en uit onderzoeken in de afgelopen 30 jaar blijkt dat in de spelling 20% van alle fouten wordt gemaakt in het al dan niet verdubbelen van de medeklinker, zoals programa i.p.v. programma.
Iets minder fouten worden gemaakt in de tegenhanger hiervan: belooning i.p.v. beloning, een korte of lange klinker dus.

Het aanpakken van beide problemen in één boek zorgt ervoor dat niet alleen de spelling van de leerling beter wordt, maar dat schoolbreed de resultaten positief beïnvloed worden. 

Spelen of spellen is verdeeld in twee delen. Het eerste deel behandelt de eenvoudige woorden, het tweede deel gaat over de langere woorden.
Bovendien wordt daar aandacht geschonken aan zijdelingse problemen als woorden met -ig (prettig, stevig), -ven en -ffen  (boven, boffen), -zen  en -ssen (bazen en bassen), maar dan juist in verband met de korte en lange klinkers. Onregelmatige woorden komen eveneens aan bod, zodat er een verdieping is van het probleem korte en lange klanken.
Download de PDF voor een eerste indruk. 

Scholen en professionals kunnen ook bestellen via e-mail info@dtgeenprobleem.nl  of telefoon 0320-227003

Staffelkorting
 
vanafprijs per boek
inclusief BTW 
1 10,95
5 9,50
10 7,95
20 7,15
30 6,75
60 6,25
90 5,95
120 5,85
150 5,65
200 5,45