Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

"De Ladder", praktijk voor remedial teaching en leren leren

Hoofddorp - R.t. De Ladder helpt kinderen met leerproblemen op alle gebieden. In de praktijk kunnen ook diverse onderzoeken worden afgenomen zoals een dyslexie- en/of dyscalculiescreening en een zg. schoolrijpheidstest. Trainingen kunnen gevolgd worden om het werkgeheugen te verbeteren, en om efficiënt te leren leren.

BijDeLes-remedial teaching

Zuid Scharwoude - BijDeLes is een RT-praktijk die extra ondersteuning geeft aan kinderen die moeite hebben met bijvoorbeeld lezen, spelling en rekenen.

De Basisclub

Amsterdam-Zuid - De Basisclub werkt professioneel, persoonlijk en positief, sluit aan bij de basisschool (werkwijze, (cito)leerlingvolgsysteem) en de interesses van het kind. Er is bovendien ruimte voor spel en plezier. Net als op school werken de kinderen in groepsverband, maar bij de Basisclub ieder aan zijn eigen leerplan. Zo wordt er naast inhoudelijke vakken als rekenen, studievaardigheden en/of taal ook gewerkt aan het versterken van motivatie, concentratie en zelfvertrouwen. Voor meer informatie: www.basisclub.nl

Geleerd

Kortenhoef - ...als je bij Geleerd alles hebt geleerd ben je héél geleerd!!

Groei Onderwijsadvies

Weesp - Groei onderwijsadvies specialiseert zich in remedial teaching en advisering van scholen op het gebied van leerlingbegeleiding en passend onderwijs.

Groei gaat er vanuit dat ieder kind zich ontwikkelt in zijn eigen tempo, gebruikmakend van zijn eigen talenten. In de meeste gevallen betekent dit dat een kind mee komt met leeftijdsgenoten en de aangeboden lesstof. Soms lukt dit niet. Groei onderwijsadvies werkt dan samen met kind, ouders en school aan de volgende stap.

Juf Anne helpt!

Eemnes - 

Een paar opfrislesjes nodig? Een leerachterstand wegwerken of voorbereiden op een toets?
Het is allemaal mogelijk. We stellen de doelen vast en gaan aan de slag!
 
Juf Anne is een ervaren leerkracht en kindercoach die inmiddels al vele kinderen heeft begeleid. Dat doet ze met veel geduld en humor!

Karin Bijles Centrum Amsterdam

Amsterdam - Karin Bijles Centrum heeft als doel om het beste naar boven te halen bij iedere leerling en biedt ondersteuning aan leerlingen van de basisschool, het middelbare onderwijs en volwassenen voor het bereiken van een zo goed mogelijk studieresultaat. De specifieke leerdoelen worden voor elke leerling opgesteld vanuit zijn individuele leervraag en van daaruit wordt de juiste individuele aanpak opgesteld. De leerling zal hierdoor zekerder worden en meer plezier in leren krijgen.

Kidzsupport

Loosdrecht - Begeleiding voor basis-en voortgezet onderwijs, Kindercoaching en Trainingen Ik leer leren.

Klasse! Remedial Teaching

Diemen - Klasse! Remedial Teaching helpt kinderen van de basisschool bij problemen op het gebied van lezen, spelling,rekenen en schrijven. De lessen worden precies afgestemd op het niveau van het kind. Samen zorgen we ervoor dat het kind meer zelfvertrouwen krijgt, waardoor ook de schoolresultaten zullen verbeteren.
Het is ook mogelijk om kinderen die ver weg wonen per Skype te begeleiden.

Meriem

Amsterdam - Met veel plezier zet ik me in om kinderen (uit het binnen- en buitenland) verder te helpen in hun ontwikkeling. Alle begeleiding is afgestemd op de onderwijsbehoeften en ontwikkeling van het kind. Ik ben inzetbaar als Remedial Teacher en PGB-begeleider.

neerhofadvies-begeleiding.nl

Hilversum - Persoonlijke begeleiding, bijles, remedial teaching op maat voor uw kind van 4-12 jaar. Thuis, op school of elders.

OAK onderwijsondersteuning

Heemstede - OAK biedt hulp aan kinderen met diverse leer- en gedragsproblemen. Zoals: (werkwoord)spelling, rekenen, leesachterstanden, dyslexie, problemen met werkhouding, werkgeheugen enz.

Onderwijs Praktijk Haarlem

Haarlem - Onderwijspraktijk Haarlem (OPH) is een kleinschalige praktijk voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Wij bieden remedial teaching, bijlessen en cursussen op het gebied van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen. Samen met ouders en leerkrachten willen wij kinderen vooruit helpen.
Het pand van OPH ligt in de Planetenwijk op de hoek van de Ambachtstraat en de Planetenlaan te midden van veel scholen (meerdere basisscholen, middelbare school, naschoolse opvang). Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat. We delen het pand samen met de praktijk voor Orthopedagogiek Erica Jansen en Tekenschool Kobalt (www.kobalt-haarlem.nl).

Onderwijspraktijk Jikke Buurman

Driehuis - Rekenproblemen? Moeite met spelling? Vind je lezen moeilijk? Met hulp kun je beter worden! En dan wordt leren weer leuk. Klik op de link voor meer informatie.

Praktijk ABraCaDabra

West-Graftdijk en Middenbeemster - Bij ABraCaDabra help ik iedereen met leermoeilijkheden. Ik heb een ruime ervaring in het werken met kinderen, pubers en kinderen met gedragsproblemen en thuiszitters. Dankzij mijn Leren Leren trainingen kan ik een ieder (AD(H)D, ASS, Dyslexie en Beelddenken in het bijzonder) helpen om het leren te structureren. Zeer effectief bij tekstbegrip, spreekbeurten en werkstukken. Trainingen worden gegeven in kleine groepjes, er is dus optimale aandacht. Bij ABraCaDabra leer je onbegrijpelijke taal om te zetten naar je eigen toverspreuk; AbraCaDabra!

Remedial Teachiing Hollands Kroon

Nieuwe Niedorp - Professionele leerhulp bij rekenen, taal, lezen, spelling en studievaardigheden.
Voor kinderen vanaf groep 3 t/m de brugklas.

RondomLeren

Hilversum - Kinderen ontwikkelen elk op hun eigen manier, naar eigen vermogen en op eigen tempo. Wanneer het aanbod op school niet helemaal aansluit bij het kind kan dit leiden tot (leer)problemen. RondomLeren Remedial Training Hilversum biedt kinderen ondersteuning door middel van leerbegeleiding en of gerichte cursussen.

THERMIEK

Zwanenburg - Praktijk THERMIEK voor ondersteuning bij alle vakken van de basisschool met aandacht voor onderliggende belemmeringen.