Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Kwaliteitscentrumdyslexie.nl

Nisse - Door dagelijkse oefening van taalsysteemregels, 15 minuten per dag, zal de spelling na een jaar duidelijk verbeteringen tonen op allerlei (les)gebieden, omdat lezen duidelijk verbetert en de informatie wel wordt opgenomen. De inhoud komt dus sneller binnen. Ook bij formuleren is de verbetering duidelijk zichtbaar, betere formuleringen, de gegeven informatie is duidelijker.
Een investering voor het leven!

SimoWijzer

Zierikzee - SimoWijzer gaat samen met de kinderen op onderzoek uit naar wat hun manier van leren is en tot de beste resultaten leidt. Ik heb ervaren dat deze aanpak goed werkt in een 1:1 situatie, en dat er zo écht iets kan veranderen. "Alles wat aandacht krijgt gaat leven en groeien !"