Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Bureau voor remedial teaching

Woerden - Mijn Bureau voor remedial teaching is een kleinschalige privépraktijk, waar kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs terecht kunnen voor gerichte en directe hulp bij diverse leerproblemen en achterstanden zoals dyslexie en dyscalculie.

Ineke Schiltkamp Remedial Teaching

Nieuwegein - 

Ineke Schiltkamp RT geeft begeleiding op maat aan basisschoolleerlingen op het gebied van lezen, taal, spelling, rekenen, schrijven en studievaardigheden.

Ook meerbegaafde leerlingen zijn welkom.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Praktijk ICU

Utrecht - Praktijk ICU richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen. Binnen onze praktijk zijn psychologen, orthopedagogen en remedial teachers werkzaam. Kinderen kunnen terecht bij 2 locaties in Utrecht en 1 in Houten. Ook geven we begeleidingen op basisscholen.

Praktijk voor Remedial Teaching JufMargot

Woerden - Heeft uw kind moeite met rekenen, taal, spelling of lezen? Praktijk voor remedial teaching Juf Margot in Woerden kan uw kind een steuntje in de rug geven.

 

Remedial Teaching Sally Groenhuis

Utrecht - Merkt u dat uw kind een steuntje in de rug nodig heeft? Of dat uw kind niet lekker in zijn vel zit? Op school gaat het leren niet zoals u of de school had verwacht? Het onthouden van de spellingregels is moeilijk? Of uw kind kan de lesstof wel aan, maar is erg onzeker? Die verhaalsommen zijn wel erg ingewikkeld?

Uw kind doet erg zijn best maar ondanks begeleiding op school lukt het niet. Dan kan remedial teaching uitkomst bieden. In mijn praktijk gaat uw kind ontdekken wat het wel kan, om zich van daaruit verder te ontwikkelen. Door het geven van veel positieve, persoonlijke aandacht en ondersteuning ontdekt uw kind dat dingen stapje voor stapje wel lukken. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van uw kind. Deze groei is belangrijk voor kinderen omdat zelfvertrouwen de motivatie sterk beïnvloedt.

Ria Moons Remedial teacher

Woerden - Ria Moons Remedial Teacher biedt individuele leerhulp aan kinderen in de basisschoolleeftijd die vastlopen in hun leerontwikkeling of moeite hebben met de leerstof in de groep. De begeleiding kan zijn op het gebied van:
• lezen (zowel technisch, begrijpend als studerend lezen)
• behandeling van dyslexie (oa. met Taal in Blokjes, Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen)
• taal (bijv. zinsontleden, woordbenoemen)
• rekenen en behandeling van dyscalculie
• spelling
• schrijfontwikkeling en handschriftverbetering
Tevens is Ria Moons Remedial Teacher coach voor de leermethode 'Ik leer anders'.

RT praktijk Baarn

Baarn - Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op het gebied van lezen, spelling, schrijven, rekenen of taakaanpak? Door middel van remedial teaching (RT) krijgt uw kind extra individuele begeleiding. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe en wordt de leerachterstand verkleind.

RT praktijk Baarn is gespecialiseerd in hulp bij leesproblemen en dyslexie. Naast RT voor (begrijpend)lezen, spelling, schrijven of rekenen worden er verschillende korte cursussen gegeven zoals mindmappen voor kids en de CITO training.

RT praktijk Baarn zoekt samen met het kind naar wat nodig is om weer succes te ervaren.

Ruggesteuntje

Rhenen - Met mijn steun in de rug kom je er wel!

Sapientis bijles & remedial teaching

Driebergen-Rijsenburg - 

Op school doen ze hun best voor uw kind, maar misschien heeft uw kind nog wat meer uitleg, aandacht, oefening of begeleiding nodig? Sapientis biedt hulp.
U kunt terecht voor: bijles, remedial teaching, huiswerkbegeleiding & Cito-voorbereiding.

Sapientis richt zich met name op leerlingen van de midden- en bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school.

Teach on Wheels

Houten - Praktijk voor dyslexie/ dyscalculie en Remedial teaching. Begeleiding afgestemd op de individuele onderwijsbehoefte.