Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Eerst Zien Dan Leren

Joure - Leermiddelen voor kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling.

Eerst zien dan schrijven is een spel om in tweetallen de spelling te oefenen van woorden met open en gesloten lettergrepen (koop-kopen / kop-koppen) en meervoudsvormen met s > z en f > v (huis-huizen / korf-korven). Bij ieder woord is een foto afgebeeld waardoor het woord betekenis krijgt. De schrijfwijze van woorden beklijft hierdoor gemakkelijker. Om de lange en korte klinkers, de tweeklanken en de medeklinkers die veranderen beter te herkennen, zijn kleuren gebruikt. De kleuren van de klanken komen overeen met de kleuren die zijn gebruikt door www.dtgeenprobleem.nl 

Remedial Teaching en Kindercoach Praktijk ‘Bekijk het even’

Bolsward - 

Als remedial teacher en kindercoach probeer ik naar het hele kind te kijken.
Wat is het (leer)probleem van het kind?
Wat is de oorzaak, is het een leerprobleem of zijn er andere, onderliggende factoren die spelen?
Waarom komt een kind niet tot leren?
Als kindercoach probeer ik eerst te werken aan het sociaal emotionele stuk van de leerling.
Want als een kind niet lekker in zijn vel zit, of wanneer het hoofd te vol zit,
dan komt een kind niet tot leren, omdat er eenvoudig niks meer bij kan.
Daarna kan ik als remedial teacher verder met het leren leren.
Ik kijk ook altijd naar de dat wat een kind wel kan of goed kan.
De vaardigheden die het kind juist goed kan gebruik ik mijn behandeling.
Remedial Teaching en Kindercoach Praktijk ‘Bekijk het even’…
Waar mogelijkheden en oplossingen het uitgangspunt zijn…

Met vriendelijke groeten, 
Dorine Lycklama à Nijeholt