Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Op de Rails

Almelo - Op de Rails biedt gespecialiseerde hulp aan kinderen op de basisschool bij rekenen, taal/ spelling, lezen en sociale vaardigheden.
Gespecialiseerd in dyscalculie. Bevoegd dyslexiebehandelaar

Remikids

Haaksbergen - Remikids is een praktijk voor remedial teaching, huiswerkbegeleiding en individuele begeleiding voor het voortgezet onderwijs.

RT Praktijk Hengelo

Praktijk Hengelo is een praktijk voor Remedial Teaching en Kindercoaching in Hengelo. De praktijk richt zich op kinderen van de basisschool en het eerste jaar van het Voortgezet Onderwijs. •De praktijk biedt begeleiding aan kinderen met leerbehoef

 

RT praktijk van Egeraat

Zwolle - wijk Stadshagen -  RT praktijk van Egeraat helpt scholieren in het basis- en voortgezet-onderwijs o.a. met (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, werkgeheugentraining maar ook leren leren en plannen van huiswerk. RT praktijk van Egeraat maakt leren leuk.
Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke tips!