Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct

Den Bosch en Vught - 

Soms loopt de leerontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling niet zoals verwacht. Wij bieden begeleiding volledig afgestemd op de individuele hulpvraag, binnen een gezellige en kindvriendelijke omgeving. Dit voor zowel leerlingen van het basisonderwijs als leerlingen van het voortgezet onderwijs of MBO. Naast een eventuele leerachterstand neemt het werken aan het zelfvertrouwen van de leerling een belangrijke plaats in.
We werken met 4 remedial teachers vanuit onze 2 locaties in Den Bosch en onze locatie in Vught.