Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct

Utrecht - Merkt u dat uw kind een steuntje in de rug nodig heeft? Of dat uw kind niet lekker in zijn vel zit? Op school gaat het leren niet zoals u of de school had verwacht? Het onthouden van de spellingregels is moeilijk? Of uw kind kan de lesstof wel aan, maar is erg onzeker? Die verhaalsommen zijn wel erg ingewikkeld?


Uw kind doet erg zijn best maar ondanks begeleiding op school lukt het niet. Dan kan remedial teaching uitkomst bieden.

In mijn praktijk gaat uw kind ontdekken wat het wel kan, om zich van daaruit verder te ontwikkelen. Door het geven van veel positieve, persoonlijke aandacht en ondersteuning ontdekt uw kind dat dingen stapje voor stapje wel lukken. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van uw kind. Deze groei is belangrijk voor kinderen omdat zelfvertrouwen de motivatie sterk beïnvloedt.