Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct

Woerden - Ria Moons Remedial Teacher biedt individuele leerhulp aan kinderen in de basisschoolleeftijd die vastlopen in hun leerontwikkeling of moeite hebben met de leerstof in de groep. De begeleiding kan zijn op het gebied van:
• lezen (zowel technisch, begrijpend als studerend lezen)
• behandeling van dyslexie (oa. met Taal in Blokjes, Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen)
• taal (bijv. zinsontleden, woordbenoemen)
• rekenen en behandeling van dyscalculie
• spelling
• schrijfontwikkeling en handschriftverbetering
Tevens is Ria Moons Remedial Teacher coach voor de leermethode 'Ik leer anders'.