Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Taalpakket

Taalonderwerpen in boekvorm: werkwoorden, zinsontleding, woordsoorten en leestekens.

In het taalpakket zijn veel taalonderwerpen als pdf uitgewerkt.
Eenmalig aanschaffen en die bladzijden printen die je nodig hebt.
Wil je  het taalpakket digitaal oefenen? Kijk op www.meesterklaas.nl.

Inhoud:

       
  1  synoniemen 3 t/m 8 kies de juiste: geeuwen –  gapen   snuiven
  2 tegenstellingen 3 t/m 8 niet groot, maar …
  3  homofonen 6 t/m 8 wei en wij  rauw of rouw
  4  alfabetische volgorde 5 t/m 8 zet letters en woorden op alfabetische volgorde
  5 woordtrap 5 t/m 8 blessure arts ziekenhuis gips
  6  zo … als een … 6 t/m 8 zo sluw als een vos
  7  dierengeluiden 6 t/m 8 eenden snateren, geiten mekkeren
  8 een zwerm bijen 6 t/m 8 een kudde koeien  een school vissen
  9 trappen van vergelijking 5 t/m 8 groot groter grootst       veel meer meest
10 onregelmatige werkwoorden 5 t/m 8 zijn hebben willen kunnen kennen mogen enz.
11 spreekwoorden 6 t/m 8 in categorieën ingedeeld: fruit, dieren, het weer enz.
12 voegwoorden 7 t/m 8 en vo omdat zodat doordat hoewel wanneer als terwijl noch …
13 beide beiden 7 t/m 8 en vo sommige of sommigen enkele of enkelen
14 hun of hen 7 t/m 8 en vo Ik geef hun het boek. Ik geef aan hen het boek.
15 enkelvoud of meervoud 8 en vo zowel … als, Jan noch Piet …,
16 aan elkaar of los 8 en vo Zij woont dicht bij ons. Zij woont dichtbij.
17 pleonasme 8 en vo De rook steeg omhoog.
18 tautologie 8 en vo Verheugd en blij ging hij op reis.
19 contaminatie 8 en vo Ik ga hem even optelefoneren.
20 groter dan/even groot als 7 t/m 8 en vo Ze is rijker dan hij. Maar even gelukkig als ik.
21 categoriseren 3 t/m 8 bestek: lepel, vork, mes

Aan de laatste (categoriseren) wordt nog gewerkt. Zodra deze pdf en anderen die nog volgen, af zijn, worden ze gratis nagestuurd. 

Mis je nog een categorie? Ik verneem het graag van je.

Er is een uitgebreide bloemlezing om een indruk te krijgen van dit prachtige werk.

Bestel direct