Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Remedial Teachers Nederland

Weblink De Dijk, praktijk voor huiswerkbegeleiding en remedial teaching

Ochten - 'De Dijk', is een praktijk voor huiswerkbegeleiding en remedial teaching en gelegen aan de mooie dijk in Ochten.
In onze praktijk geven wij huiswerkbegeleiding aan leerlingen uit het VO en remedial teaching aan leerlingen uit het basisonderwijs. Onze RT wordt zowel in onze praktijk als op scholen gegeven.
Ook bieden wij, speciaal voor beelddenkers, de training 'ik leer anders' aan.
Naast onze huiswerkbegeleiding en RT zijn wij ook betrokken bij het geven van de training 'Blij met mij!' voor sociaal emotioneel sterkere kinderen.
Kijk op onze website voor meer informatie.

Weblink De Basisclub

Amsterdam-Zuid - De Basisclub werkt professioneel, persoonlijk en positief, sluit aan bij de basisschool (werkwijze, (cito)leerlingvolgsysteem) en de interesses van het kind. Er is bovendien ruimte voor spel en plezier. Net als op school werken de kinderen in groepsverband, maar bij de Basisclub ieder aan zijn eigen leerplan. Zo wordt er naast inhoudelijke vakken als rekenen, studievaardigheden en/of taal ook gewerkt aan het versterken van motivatie, concentratie en zelfvertrouwen. Voor meer informatie: www.basisclub.nl

Weblink Motiverende Begeleiding

Baarn - Remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding

Remedial Teaching (herstellend lesgeven), oftewel RT, richt zich op de leerproblemen van het individuele kind, waarbij de oorzaak van het probleem eerst achterhaald en aangepakt. De RT kan individueel of in kleine groepjes plaats vinden. Een traject begint altijd met een intake-gesprek (met ouder(s)/verzorger(s) en kind) en het opstellen van een handelingsplan voor de komende periode. Samen met het kind worden de doelen voor de komende periode besproken. Motiverende Begeleiding is hierin transparant naar ouders en school. In overleg met ouders gaat er wel of geen huiswerk mee. Het huiswerk wordt voor- en nabesproken.

Remedial teaching richt zich op het aanleren van vaardigheden en hoe om te gaan met leerproblemen.

Voor hulp op het gebied van:

Rekenen, Spelling, Technisch lezen, Begrijpend lezen, Woordenschat, Dyscalculie, Dyslexie
Spreekbeurten, Werkstukken, Boekbesprekingen, Huiswerkbegeleiding, Toetstraining (plannenen vraagstelling)
Beelddenken (zie pagina over beelddenken)
Executieve functies (concentratie, plannen, aandacht, organisatie etc.)
Leren leren, Zelfvertrouwen/faalangst, Pre-teaching, Voor basisschool, voortgezet onderwijs en MBO.

De begeleiding kan zowel na schooltijd als onder schooltijd plaats vinden. De begeleiding na schooltijd vindt plaats op mijn locatie in het centrum van Baarn. De begeleiding onder schooltijd kan, in overleg met de school, ook op school plaats vinden. Zo verliest uw kind geen lestijd.

Weblink Kidzsupport

Loosdrecht - Begeleiding voor basis-en voortgezet onderwijs, Kindercoaching en Trainingen Ik leer leren.

Weblink Remedial Teachiing Hollands Kroon

Nieuwe Niedorp - Professionele leerhulp bij rekenen, taal, lezen, spelling en studievaardigheden.
Voor kinderen vanaf groep 3 t/m de brugklas.

Weblink Caro Kindercoach & begeleiding

Andel - Praktijk voor remedial teaching, kindercoaching en begeleiding op school.

Weblink Praktijk ICU

Utrecht - Praktijk ICU richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen. Binnen onze praktijk zijn psychologen, orthopedagogen en remedial teachers werkzaam. Kinderen kunnen terecht bij 2 locaties in Utrecht en 1 in Houten. Ook geven we begeleidingen op basisscholen.

Weblink Logopedie Laarbeek

Lieshout & Beek en Donk - Logopedie Laarbeek is een praktijk voor logopedie, dyslexie en remedial teaching. Kinderen in de basisschoolleeftijd die problemen ervaren op het gebied van dyslexie, lezen, spelling, begrijpend lezen en/of taal kunnen in de praktijk terecht voor onderzoek, behandeling en advies.

Weblink ABC-123 Remedial Teaching

Lelystad - Remedial Teaching en Kindercoaching. 
Praktijk voor individuele leerhulp en begeleiding en voor groepstraining CITO.

Weblink A-rt Advanced Remedial Teaching Mierlo

Elk kind is speciaal.

Elk kind maakt zijn eigen unieke ontwikkeling door. Soms hebben kinderen tijdens die ontwikkeling een steuntje in de rug nodig, zodat ze weer verder kunnen. Zodat ze weer vooruit kunnen. A‑rt is er voor die kinderen!

A-rt geeft professionele hulp zodat het kind leert omgaan met zijn/haar probleem en daardoor beter kan functioneren op school. De doelgroep van A-rt zijn kinderen van vier tot en met twaalf jaar in het reguliere- en het speciale onderwijs.

Jacqueline Kniepstra M SEN Geregistreerd remedial teacher Dyslexiespecialist 
Dyscalculiespecialist Geregistreerd behandelaar ERWD

Weblink Remedial Teaching Nieuwkoop

Nieuwkoop - Ieder kind is uniek en dus maak ik voor ieder kind een eigen plan van aanpak. Ik werk vanuit de visie dat kinderen zich optimaal ontwikkelen als zij positief gestimuleerd worden en wanneer zij invloed mogen hebben bij de doelen die gehaald gaan worden.

Weblink Onderwijs Begeleiding Bleiswijk

Bergschenhoek - Geen kind is hetzelfde dus is begeleiding maatwerk. Daarom staat bij mijn aanpak het kind centraal.

Weblink Meriem

Amsterdam - Met veel plezier zet ik me in om kinderen (uit het binnen- en buitenland) verder te helpen in hun ontwikkeling. Alle begeleiding is afgestemd op de onderwijsbehoeften en ontwikkeling van het kind. Ik ben inzetbaar als Remedial Teacher en PGB-begeleider.

Weblink CIMA Ik leer leren

omgeving Sint Oedenrode - Ieder kind kan (leren) leren

Leren leren is voor steeds meer kinderen een noodzaak

Wat is dat nu LEREN en hoe moet dat? Wanneer een kind van de basisschool afkomt en de overstap maakt richting het voortgezet onderwijs, wordt er verwacht dat het kan leren. Voor de één blijkt dit gemakkelijk te zijn, terwijl de ander er veel moeite voor moet doen en het misschien nog niet lukt. Ieder kind moet naar school en heeft dus te maken met leren.

Tijdens de ‘Ik leer leren’ training leer je HOE je moet leren, WAT je moet weten om gemakkelijk te kunnen leren en WAAROM leren best leuk kan zijn…… Deze training geeft kinderen slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Dit alles geeft je meer grip op je huiswerk waardoor het leren handiger en sneller gaat zodat er meer tijd overblijft voor sport, hobby’s en andere dingen.

Wij willen preventief te werk gaan vanuit de kracht, wat kan de leerling juist wel. Vandaaruit willen we het ontwikkelingsproces weer activeren door het onderliggende probleem aan te pakken. Hierin onderscheiden we ons van huiswerkbegeleiding, waarin vooral vakinhoudelijk te werk gegaan wordt. Wij leggen de nadruk op het aanleren van leerstrategieën afgestemd op het kind. Dit kan per vak verschillen.

Wij bieden begeleiding aan individuele kinderen en kleine groepen op locatie.

Weblink Onderwijs Praktijk Haarlem

Haarlem - Onderwijspraktijk Haarlem (OPH) is een kleinschalige praktijk voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Wij bieden remedial teaching, bijlessen en cursussen op het gebied van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen. Samen met ouders en leerkrachten willen wij kinderen vooruit helpen.
Het pand van OPH ligt in de Planetenwijk op de hoek van de Ambachtstraat en de Planetenlaan te midden van veel scholen (meerdere basisscholen, middelbare school, naschoolse opvang). Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat. We delen het pand samen met de praktijk voor Orthopedagogiek Erica Jansen en Tekenschool Kobalt (www.kobalt-haarlem.nl).

Weblink Best RT voor jou

Best - Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind, zowel op school als thuis. Het kan ook zijn, dat het niet zo soepel loopt met je kind in de klas.

Weblink Studiehonk Ede

Ede - Heeft uw kind moeite met rekenen, taal, spelling of (begrijpend) lezen? Of kan het hulp gebruiken bij het 'leren leren en plannen'?
Studiehonk Ede ondersteunt uw kind en haalt, binnen de mogelijkheden van uw kind, het optimale uit hem/haar.

Weblink Praktijk Briljant

Tuitjenhorn: Kunnen = zelfvertrouwen, zelfvertrouwen = kunnen.

Weblink Leermotivatie

Zutphen - Leermotivatie is een bureau voor bijles voor basisschoolkinderen, individuele huiswerkbegeleiding en remedial teaching. ‘Leren vanuit plezier’ is al 10 jaar mijn motto!

Weblink Praktijk voor Remedial Teaching De Piramide

Dronten - In mijn praktijk krijgt de leerling individuele begeleiding op maat voor zijn of haar leerprobleem betreffende het lezen, de spelling en werkwoordspelling of het rekenen.
Op een positieve manier begeleid ik kinderen, waardoor de nadruk komt te liggen op wat ze wel kunnen.
Als een kind zich gewaardeerd voelt, zichzelf kan zijn en hulp krijgt voor zijn/haar leerprobleem, dan pas voelt het zich veilig en is ook het leerrendement van de begeleiding optimaal.

Weblink RT/bijles Praktijk de Puntenslijper

Beuningen - Bijles en Remedial Teaching Praktijk 'De Puntenslijper' in Beuningen bij Nijmegen, is een laagdrempelige praktijk en hanteert een vriendelijk tarief.
De begeleiding die geboden wordt is individueel, op maat gesneden en afgestemd op de behoefte.
Basisschoolkinderen die moeite met lezen, spelling, rekenen, schrijven, dyslexie en/of dyscalculie hebben kunnen adequaat geholpen worden middels Remedial Teaching en bijles.
Uiteraard verzorgt de praktijk ook Cito-training voor de entreetoets van groep 7 en de eindtoets van groep 8. Tevens zijn er aparte trainingen/lessenreeksen om te oefenen voor de Cito-toetsen voor spelling, rekenen en begrijpend lezen voor groep 4, 5, 6 en 7.

Weblink Praktijk KIDS & COaching

Beuningen - Praktijk KIDS & COaching biedt leerbegeleiding / remedial teaching (RT) aan kinderen bij wie het leren anders gaat. Wanneer een kind moeite heeft met of een leerprobleem heeft op het gebied van o.a. rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen of plannen en organiseren, is het mogelijk om leerbegeleiding op te starten. Wil je meer informatie over leerbegeleiding, neem dan vrijblijvend telefonisch contact op of stuur een mail naar bettina@praktijkkidsencoaching.nl

Weblink Logopedie Helpt

Den Bosch - Hoi kids en ouders.
Al 25 jaar werk ik graag met kinderen met lees-, spellings, taal- begrijpend luisteren en technisch leesproblemen.
Werkgeheugen, Executieve functies en begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Tot snel.

Weblink Leerhulp Escamp

Den Haag -
RT is het geven van professionele hulp om leerproblemen op te lossen. Het is maatwerk.
Kinderen van alle nationaliteiten zijn welkom!
Rekenen is mijn specialiteit.

Weblink RT Praktijk de Kameleon

Laarbeek - Mariahout - Mijn naam is Marianne en in mijn praktijk bied ik een breed aanbod aan ondersteuning waaronder Remedial teaching, huiswerkbegeleiding, begeleiding en bijles voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. In een ontspannen sfeer help ik onder andere achterstand in te halen door uitdagende en afwisselende werkvormen, betrokkenheid en enthousiasme. Dit op het gebied van o.a. lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook begeleid ik kinderen op weg naar het voortgezet onderwijs en op het voortgezet onderwijs met betrekking tot leren-leren en plannen. De belevingswereld, interesses, ondersteuningsbehoefte en beginsituatie van het kind dienen als uitgangspunt voor de begeleiding. Kortom: “Ik kijk naar wat uw kind nodig heeft.” Daarnaast begeleid ik kinderen, leerkrachten en ouders op de basisschool. Nieuwsgierig geworden? Klik op het linkje om mijn website te bekijken.