Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Staartdeling

E-mailadres
Staartdeling. Alleen verkrijgbaar als pdf.
De ouderwetse degelijke manier van delen in plaats van de moderne hapjesmethode.
Met levering Verzending per e-mail voor € 0,00
Verkoopprijs: € 14,50
Korting
Bedrag BTW € 2,52
Beschrijving

Om inzicht te krijgen in delen is er de laatste jaren een nieuw soort delen ingevoerd.
Bij de hapjesmethode neem je steeds een hap uit het te delen getal.

Sommige kinderen nemen te kleine happen, waardoor het overzicht verdwijnt.
Bij getallen met een komma wordt het helemaal moeilijk.
Al jaren gaan remedial teachers en  scholen weer terug naar de staartdeling.
Op internet kun je veel filmpjes zien die uitleg geven.
Meester Klaas geeft op papier een degelijke uitleg.
Bij het maken van de sommen kun je daar steeds even naar kijken.

Een welkome aanvulling in je praktijk.
Nooit meer zoeken: die bladzijden uitprinten die je nodig hebt.

Er is een uitgebreide pdfbloemlezing om een indruk te krijgen van dit prachtige werk.