Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Honderd procent goed

E-mailadres
In "Honderd procent goed" wordt op een inzichtelijke en aantrekkelijke manier geoefend met procenten. Alleen verkrijgbaar als pdf.
Met levering Verzending per e-mail voor € 0,00
Verkoopprijs: € 18,95
Korting
Bedrag BTW € 3,29
Beschrijving

"Honderd procent goed" -  verkrijgbaar als pdf.

Bij sommen over procenten is inzicht in breuken (ook decimale) en verhoudingen onontbeerlijk.

"Honderd procent goed" is bruikbaar vanaf groep 7, zodra iets van breuken is geleerd.

Een goede voorbereiding op de eindtoets in het basisonderwijs.

In deel 1 wordt op een eenvoudige, aanschouwelijke manier geoefend, zodat de leerling snel inzicht krijgt in wat procenten en breuken zijn.
 
In deel 2 kunnen ze uitgebreid hun kennis toetsen.

In het antwoordenboek staan de antwoorden met uitleg.